wz
FIREBOXy - Modely hasičské a záchranářské techniky


Chodovská tvrz


Je nejvýznamnějším památkově chráněným objektem na území Jižního Města. Vznik tvrze, s téměř kruhovým půdorysem, se datuje na přelom 13. a 14. století. Do dnešních dnů se ve vstupním zdivu dochovala část hradby tvrze. Na hradbu navazovala další menší obytná a hospodářská stavení. Tvrz obklopoval vodní příkop místy široký až 10 metrů. Do tvrze se vstupovalo po dřevěném můstku, který byl v závěru padací. Během třicetileté války byla tvrz zpustošena a následně barokně přestavěna. V 19. století byla tvrz doplněna o klasicistní arkády, stržena původní severní věž. V druhé polovině 20. století byla tvrz ve vlastnictví Státního statku Praha a dostala se do havarijního stavu. Dokonce se uvažovalo o jejím zbourání. Naštěstí tvrz prošla během let 1985-1990 rozsáhlou rekonstrukcí a dnes slouží jako kulturní centrum. Pořádají se zde výstavy, koncerty a divadelní představení. V přízemí působí stylová restaurace. Tvrz je obklopena parky nabízejícím odpočinek a relaxaci.

Model tvrze obdrželi Ti, kteří na modelářské akci Papírové jaro 2011 obsadili 1. místo v jakékoliv kategorii.

Fotografie předlohyFotografie modelu